Fremstillingsprocessen og råmaterialer

Fremstillingsprocessen

Varmebehandling af træ er en ældgammel og naturlig måde at gøre træ mere holdbart og brugbart på. SLP har af varmebehandling udviklet en moderne, avanceret og nøje kontrolleret proces. Processen indebærer, at træets naturlige egenskaber forbedres ved hjælp af temperaturer på 185 – 215 °C og vanddamp. Kemikalier anvendes slet ikke. Varmebehandlede produkter er altså meget naturlige og miljøvenlige.

Produktionsprocessen kontrolleres meget nøje hos SLP, og den kan tilpasses til fremstilling af det ønskede produkt ved at indstille temperaturen, mængden af vanddamp og behandlingstiden. Vi har lært af erfaring at optimere processen alt efter forskellige træsorter og materialer af forskellige størrelser.

Varmebehandlet træ inddeles i to produktklasser: Thermo-S (Stability) og Thermo-D (Durability). I Thermo-S er produkternes vigtigste egenskaber udseendet og stabiliteten. Klassificeret efter standarden EN 350-1 (skala: 1 – meget bestandigt, 5 – ikke bestandigt) er Thermo-S-produkter temmelig bestandige og hører til risikoklasse 3 med hensyn til biologiske angreb. I Thermo-D er produkternes vigtigste egenskab den biologiske bestandighed. Ifølge standarden EN350-1 er Thermo-D-produkterne bestandige og de hører til risikoklasse 1-2. Et produkt i klasse 1 har en bestandighed på ca. 25 år ved jordkontakt (lidt afhængigt af jordbundens beskaffenhed).

tuotantoprosessi

Fremstillingsprocessen kan inddeles i tre stadier. I det første stadium bliver træet hurtigt varmet op til 100 °C og langsommere til 130 °C. Træets fugtighedsprocent synker næsten ned til nul. Samtidig forhindrer vanddampen træet i at revne. Den egentlige varmebehandling sker i processens andet stadium. Alt efter behandlingsgraden lader man temperaturen stige til over 185 °C og den temperatur opretholder man i 2-4 timer. Vanddampen beskytter træet mod at fænge og påvirker de kemiske forandringer. I det sidste stadium sænkes temperaturen ved hjælp af vandspray. Træets fugtighedsprocent bliver over 4.

Vi vil være med i teknologiens udvikling og derfor arbejder vi hele tiden på at effektivisere processen og bl.a. øge miljøvenligheden. I de seneste år har vi f.eks. forsøgt at anvende træaffald som energikilde til varmebehandlingsprocessen.

Råmaterialer

Som råmaterialer til vores produkter anvender vi hovedsagelig finsk PEFC-certificeret fyrre- og grantræ (Pinus sylvestris og Picea abies). Tætfibret træ, som har vokset langsomt i nordlige egne, er et meget velegnet materiale til varmebehandling. Vi vil kun bruge trævarer af høj kvalitet med sunde knaster. Vi vil opretholde langvarige leverandørforhold til nærliggende savværker for at kunne sikre, at vi modtager materialer af ensartet kvalitet. Vi kontrollerer hele tiden råmaterialerne og produktionsprocessen for at kunne opfylde kundernes ønsker om produkter af fremragende kvalitet.

Vores produkter har PEFC-certifikatet, som garanterer, at produkternes oprindelse er kendt. Kontrollen udføres af en neutral organisation. PEFC-certifikatet er et bevis for hvordan finske skove plejes og drives. I certificeringssystemet indgår alle væsentlige dele af skovcertificering: krav til skovpleje, skovdrift og ekstern auditering. Vores produktion, arbejdsmetoder og kvalitetskontrol overvåges hele tiden. Derfor er det vores pligt at vurdere vores arbejde året rundt.