اجناس سفارشی

ما همچنیین محصولاتی را به سفارش خریداران بر حسب مصرف خاص آنها تهیه کرده و ارائه می دهیم. این کار به مشتریان عمده این امکان را می دهد تا بر اساس بازار فروش خود جنس سفارش بدهند. ما حتی می توانیم سفارشات مورد تقاضای خریداران را طراحی، تست و تولید کنیم در این موارد ابزار مورد نیاز را هم خود می سازیم. در این موارد هم می خواهیم که بهترین خدمات را به خریدارن ارائه دهیم و در حد امکان کوشش کنیم تا مشکلات موجود در راه رسیدن طرف مقابل به خواستهای خود را مرتفع سازیم. برای ما امکان دارد که محصولات را بعد از تولید، بر حسب تقاضای مشتری، تولیدات را پرداخت بیشتری کنیم. چوب حرارتی دارای کاربردهای مختلف مثلن برای ساختن پنجره می باشد چرا که فرایند حرارتی چوب را عایق حرارت کرده و چوب حرارتی بعد از فرایند دیگر نمی پیچد.