انجام سفارش

در سیستم فراوری حرارتی ما امکان پردازش ویژه بر روی محصولاتی از جنس چوبهای مختلف وجود دارد. به هر حال به خاطر حجم کوره باید هر دفعه حداقل 20 مترمکعب چوب را بارگذاری کنیم. اگر حجم سفارشی کمتر از این مقدار باشد برای پردازش آن باید منتطر سفارش بیشتر از محصول مشابه باشیم تا با هم به کوره بفرستیم. فرایند تیمار حرارتی ما بر روی محصولات چوبی با کیفیت و قابل اعتماد است. تجربه به ما آموخته است که در هر مورد به پردازش مناسب با محصولات توجه کنیم.