Företagsinfo

En pionjär

Suomen Lämpöpuu – SLP Oy är en av pionjärerna i världen inom tillverkning av värmebehandlade träprodukter. SLP grundades 1999 av en grupp lokala företagare. SLP var ett av de företag som startade International ThermoWood Association. Med vår erfarenhet har vi lärt oss att tillverka termoträ av högsta kvalitet.

Våra främsta produktgrupper är ytterbeklädnad och terrassbygge. Vår värmebehandlingskapacitet utgör 20 000 m³ och vår hyvlingskapacitet 50 000 m³ årligen. Vi exporterar över 90 % av vår produktion. Vi levererar värmebehandlat trä till olika länder i Europa och andra världsdelar.

SLP:s värderingar:

  • kunden först
  • förtroende
  • ständig förbättring
  • iakttagande av goda resultat
  • flexibilitet och fördomsfrihet
  • österbottniska rötter och internationell handel
  • miljövänlighet och naturlighet

Något av det viktigaste för SLP är att vara lyhörd för kundens åsikter, önskemål och tankar. Vi vill reagera på kundens önskemål så snabbt som möjligt för att upprätthålla nära kontakt med kunden. Vi vill att kunderna, intressegrupperna och det omgivande samhället ska kunna lita på ansvarsfullheten i vår verksamhet. Vi vill vara flexibla och samarbeta med kunderna för att uppfylla deras behov utan att glömma våra egna målsättningar. Det är speciellt viktigt för oss att ständigt förbättra, förnya och utveckla vår verksamhet.

Strategi och rötter

SLP:s verksamhet är baserad på företagets strategi och värderingar. I värderingarna har vi definierat de saker som vi anser vara viktiga för att styra vår verksamhet och som vi vill att den ska vara baserad på. Med hjälp av strategin ser vi till att vi når våra mål. Våra värderingar grundar sig på företagets österbottniska rötter och internationell handel. Det är kunden och kundens behov som spelar den viktigaste rollen i våra värderingar. Det är viktigt för oss att fungera flexibelt och fördomsfritt och lyssna på kundens önskemål. Vi vill vara en pålitlig partner både för kunderna och intressegrupperna.

Ständig förbättring

I vår interna verksamhet strävar vi efter ständig förbättring och iakttagande av goda resultat. Vi tror på det positiva och vill glädjas över välgjort arbete och nöjda kunder. Vi vill hålla dialogen öppen både internt och externt. Vi vill sträva efter ständig förbättring av kundtillfredsställelse, kvalitet, effektivitet, produktionsprocesser, lösningar, personliga färdigheter och ekonomiska resultat. Vi både kan och vill utveckla och förnya vår verksamhet. Vi vill även i framtiden tillverka termoträ av högsta kvalitet.

Specialisering

I enlighet med vår strategi vill vi i vårt produktsortiment koncentrera oss på ett fåtal produkter som vi är bra på att tillverka. Vi är säkra på att dessa produkter kan vara nyttiga för våra kunder. Vi vill fokusera vårt kunnande på goda produkter. Med denna strategi känner vi att vi kan skilja oss från våra konkurrenter: vi erbjuder ett begränsat, men mycket högklassigt sortiment. I vårt lilla företag är det lätt att betjäna kunderna snabbt och smidigt. Vi vill skapa ömsesidigt förtroende och gott samspel med kunderna. Vi vill betjäna kunderna effektivt.

Vi vill också specialisera oss och förbättra tillverkningen av våra få kärnprodukter. Vi vill koncentrera oss på några få goda produkter och tillverka dem så bra som möjligt. Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och optimera tillverkningsprocessen.

twa-tmt        Sertifikaatti        pecf_logo