Egenskaper

Vi tror på de fina egenskaperna i värmebehandlade SLP-produkter och vill erbjuda våra kunder högklassiga produkter som dessutom är ekologiska och hållbara i användningen. Vi har utvecklat värmebehandlingsprocessen genom att kombinera teknologi med vårt eget kunnande som grundar sig på sakkunskap och erfarenhet.

Några av de bästa egenskaperna i värmebehandlat trä är motståndskraft mot röta, hållbarhet i användningen, miljövänlighet och naturlighet. I jämförelse med obehandlat trä är termoträ dessutom ett mycket stabilt material och därför lättare att bearbeta. Termoträ har en lägre värmeledningsförmåga och känns därför behagligt både i kalla och varma förhållanden. På grund av värmebehandlingen innehåller träet ingen kåda och är alltså också därför hygieniskt och trevligt att använda. Vid värmebehandlingen används inga som helst kemikalier och därför är produkterna mycket naturliga och giftfria. Termoträ är ett fint inredningselement – den naturligt vackra bruna färgen tränger igenom träet och fibrerna bildar vackra mönster på bräderna.

Hållbarhet

Hållbarhet i användningen är en av produktens främsta egenskaper. Värmebehandlingen förbättrar träets väderbeständighet och motståndskraft mot röta. Värmebehandlat trä kan användas i varierande klimat och förhållanden. Produkten har en utmärkt biologisk beständighet, riskklassen med avseende på biologiska angrepp är 1-2 och den har en många gånger längre livslängd än obehandlat trä.

Stabilitet

Vid behandling av trä kan det vara ett problem att det slår sig eller rör på sig. Värmebehandling minskar träets jämviktsfuktighet varvid produktens formbeständighet och dimensionsstabilitet förbättras väsentligt. Värmebehandlat trä deformeras alltså inte, och därför är det lättare att använda och hantera. Av samma orsak håller målade ytor längre på termoträ.

Ekologi

Konsumenterna blir allt mer medvetna om olika produkters miljöverkningar. Vid vår värmebehandling används inga som helst kemikalier, endast hög temperatur och vattenånga. Våra produkter innehåller inga tropiska träslag – vi använder högklassigt trä från nordliga områden och upprätthåller långvarigt samarbete med närbelägna sågverk.

Behaglig känsla

Det är viktigt att ytan på en träprodukt känns behaglig. Värmebehandling reducerar träets värmeledningsförmåga, och därför känns träet behagligt även när det är mycket varmt. Våra produkter är också helt giftfria eftersom vi ju inte alls använder kemikalier i tillverkningsprocessen. Processen gör också att träet inte innehåller kåda och är därför behagligt att använda.

Stiligt och naturligt utseende

Vi vill erbjuda våra kunder kvalitet och lyx med våra produkter. Den behagliga och varma känslan är en av de bästa egenskaperna i termoträ. Våra produkter är mycket naturliga, vi tillverkar dem helt utan några som helst kemikalier. Vi rekommenderar att ytorna på våra produkter behandlas korrekt – utan behandling kommer UV-strålningen att ge ytorna en vacker grå färg. Värmebehandlat trä skapar en förnäm och raffinerad stämning.