Tillverkningsprocessen och råmaterialet

Tillverkningsprocessen

Värmebehandling av trä är ett urgammalt sätt att få trä att hålla bättre i användningen. SLP har utvecklat värmebehandling av trä till en modern, avancerad och noggrant kontrollerad process. Processen innebär att träets naturliga egenskaper förbättras med hjälp av hög temperatur (+ 185 – 215 °C) och vattenånga. Kemikalier används inte alls. Värmebehandlade produkter är alltså mycket naturliga och miljövänliga.

SLP övervakar produktionsprocessen mycket noggrant och den kan tillämpas på tillverkning av en viss produkt genom att ställa in temperaturen, mängden av vattenånga och behandlingstiden. Vi har lärt oss av erfarenhet att optimera processen så att den lämpar sig för olika träslag och material av olika storlekar.

Värmebehandlat trä indelas i två produktklasser, Thermo-S (Stability) och Thermo-D (Durability). I Thermo-S är produkternas viktigaste egenskaper utseendet och stabiliteten. Klassificerade enligt standarden EN 350-1 (skala: 1 – mycket beständigt, 5 – ej beständigt) är Thermo-S-produkter tämligen beständiga och hör till riskklass 3 med avseende på biologiska angrepp. Biologisk beständighet är den viktigaste egenskapen i Thermo-D-produkter. Enligt standarden EN350-1 klassificeras de som beständiga och hör till riskklass 1-2. En produkt i riskklass 1 har en beständighet på ca 25 år vid jordkontakt (i viss mån beroende på markens beskaffenhet).

Tuotantoprosessi

Tillverkningsprocessen kan delas in i tre stadier. I det första stadiet hettas träet snabbt upp till 100 °C och långsammare till 130 °C. Träets fuktighetsprocent blir nära noll. Samtidigt förhindrar vattenångan träet att spricka. Den egentliga värmebehandlingen äger rum i processens andra stadium. Beroende på behandlingsgraden låter man temperaturen stiga till över 185 °C och håller den i 2-4 timmar. Vattenångan skyddar träet mot att fatta eld och inverkar på kemiska förändringar. I det sista stadiet sänks temperaturen med hjälp av vattenspray. Träets fuktighetsprocent blir över 4.

Vi vill vara med i teknologins utveckling och försöker hela tiden utveckla processens effektivitet och bl.a. miljövänligheten. Under de senaste åren har vi t.ex. börjat använda träavfall som energikälla för värmebehandlingsprocessen.

Råvaror

Som råvaror till våra produkter använder vi i huvudsak finsk PEFC-certifierad furu och gran (Pinus sylvestris och Picea abies). Tätfibrigt trä som växt långsamt i nordliga områden är ett utomordentligt material för värmebehandling. Vi vill endast använda högklassigt trä med friska kvistar. Vi vill upprätthålla långvariga leverantörförhållanden till närbelägna sågverk för att kunna säkerställa att vi hela tiden får material av jämn kvalitet. Vi kontrollerar hela tiden råvarorna och produktionsprocessen för att kunna leverera högklassiga produkter som motsvarar kundernas förväntningar.

Våra produkter har PEFC-certifikatet som garanterar att produkternas ursprung är känt. Kontrollen utförs av en utomstående, oberoende organisation. PEFC-certifikatet är ett bevis på hur finska skogar vårdas och används. Certifieringssystemet omfattar alla väsentliga delar av skogscertifiering: krav på skogsvården och användningen av skog samt på utomstående auditering. Vår produktion, våra arbetsmetoder och vår kvalitetskontroll övervakas hela tiden. Därför är det vår skyldighet att utvärdera vår verksamhet året runt.