Valmistusprosessi ja raaka-aineet

Valmistusprosessi

Puun lämpökäsittely on ikiaikainen ja luonnollinen menetelmä puun käyttökestävyyden parantamiseksi. Suomen Lämpöpuu on kehittänyt lämpökäsittelystä modernin, laadukkaan ja tarkkaan valvotun prosessin. Prosessissa jalostetaan puun luontaisia ominaisuuksia korkean lämpötilan (185 – 215 c°) ja vesihöyryn avulla. Kemikaaleja ei käytetä lainkaan. Lämpökäsitellyt tuotteet ovat siis erittäin luonnonmukaisia ja ympäristöystävällisiä.

Tuotantoprosessia valvotaan SLP:llä tarkasti ja sitä pystytään ohjaamaan halutunlaisen tuotteen valmistamiseksi säätämällä lämpötilaa, vesihöyryn määrää ja käsittelyaikaa. Kokemuksen myötä olemme pystyneet optimoimaan prosessin eri puulajeille ja erikokoiselle materiaalille sopivaksi.

Lämpökäsitellyllä puulla on kaksi tuoteluokkaa, Thermo-S (stability) ja Thermo-D (durability). Thermo-S – tuotteissa keskeiset ominaisuudet ovat ulkonäkö ja stabiilius. Thermo-S on standardin EN 350-1 (asteikko: 1 hyvin kestävä – 5 ei kestävä) mukaisesti luokiteltuna melko kestävä ja kuuluu lahonkestoluokkaan 3. Thermo-D –tuotteissa on keskeisenä ominaisuutena biologinen kestävyys. Standardin EN 350-1 mukaan se on luokiteltu kestävä ja se kuuluu lahonkestoluokkaan 1-2. Lahonkestoluokan 1 tuote kestää maakosketuksessa noin 25 vuotta (riippuen hieman maaperän koostumuksesta).

Valmistusprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa puun lämpötila nostetaan nopeasti 100 °C:een ja hitaammin 130 °C:een. Puun kosteusprosentti laskee lähelle nollaa. Vesihöyry estää samanaikaisesti puun halkeilun. Varsinainen lämpökäsittely tapahtuu prosessin toisessa vaiheessa. Lämpötilaa nousee käsittelyasteen mukaan yli 185 °C:een ja se pidetään siinä 2-4 tuntia. Vesihöyry suojaa puuta syttymiseltä ja vaikuttaa kemiallisiin muutoksiin. Viimeisessä vaiheessa lämpötilaa lasketaan vesisumutuksen avulla. Puun kosteus tasaantuu yli 4 prosentin kosteuteen.

Haluamme pysyä mukana teknologian kehityksessä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessin tehokkuutta ja mm. ympäristöystävällisyyttä. Viime vuosina olemme työstäneet höyläyksessä syntyvän purun käyttöä lämpökäsittelyprosessin energianlähteenä.

Raaka-aine

Tuotteidemme raaka-aineena käytämme pääasiassa suomalaista, PEFC – sertifioitua mäntyä ja kuusta (Pinus Sylvestris ja Picea Abies). Hitaasti kasvanut, tiivissyinen pohjoinen puu on erinomainen materiaali lämpökäsiteltäväksi. Haluamme käyttää ainoastaan korkealaatuista, terveoksaista puutavaraa. Pyrimme pitkäaikaisiin toimittajasuhteisiin lähialueen sahojen kanssa, jotta voimme varmistaa tasalaatuisen materiaalin saannin. Raaka-ainetta ja tuotantoprosessia valvomme jatkuvasti sillä haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin laadukkaista tuotteista.

Tuotteillamme on PEFC – sertifikaatti, joka takaa, että tuotteidemme alkuperä on tiedossa ja sen valvonnan suorittaa ulkopuolinen, riippumaton taho. PEFC -sertifikaatti osoittaa luotettavasti miten suomalaisia metsiä hoidetaan ja käytetään. Sertifiointi-järjestelmään sisältyy kaikki olennaiset metsäsertifioinnin osat: vaatimukset metsän hoidolle sekä hoito- ja hyödyntämisketjulle kuten myös vaatimukset ulkopuoliselle auditoinnille. Tuotantoamme, työskentelytapojamme ja laadunvalvontaa seurataan jatkuvasti. Tämä velvoittaa meitä arvioimaan tekemistämme ympäri vuoden.